Home

Holten Glacialis, A Cool Place.
(gegrondvest 130.000 jaar BC)

132.000 jaar geleden, in een ijstijd periode (Glacialis) werd de Holterbergrug, door vanuit het hoge noorden aanzwellende ijsmassa's, omgeduwd.
Reusachtige stenen van soms 15 ton + per stuk werden vanuit Zuid-Zweden alhier afgezet.
Diverse soorten mammoeten, bevolkten deze "bergdalen" in de afwisselende koude en warme periodes daarvoor en daarna, tot 12.000 jaar geleden.

Zij verdwenen toevalligerwijs, tesamen en gelijk, met onze sterkere jager-mensenbroeder, de Neanderthaler. Die overigens ook 20% meer herseninhoud had.

Uit deze oorsprong van "Holten met de Holterberg" is het dorpsthema "Holten Glacialis, A Cool Place" wedergeboren, als upmarket, duurzame woon en toeristen belofte.
Het is een "natural fit", dus een "topfit".

Holten Glacialis, A Cool Place, kan een denkbeeldig ijstijdorpje worden, in de totale beleving des woords. Spannender maar toch cool, dus relaxed.
Waarbij het rustig, fris, sportief en autoluw kan blijven.

Op Vrijwilligersbasis, proberen wij aan deze gedachte bij te dragen. Met kleine toerisme initiatieven. Wellicht wilt u ook meedoen met dit idee. In het komende decennium worden er 1000 "ijstijdchalets" aan Holten toegevoegd, voor sociaal-economisch toekomstgebondenen.

(www.roosdomtijshuis.nl)

Holten Glacialis wil graag nog aantrekkelijker worden voor scheppende beroepen?/ 2e beroepsbeoefenaars?. Topkunst?. Topdesign? TopKoudeTechnology? TopLevensverlenging?
Op 15 m boven de zeespiegel groeit een Saxisch dorpje, op het drielandenpunt van Twente/Salland en de Gelderse Achterhoek, op 5 km. van de A1.
Klik er eens op!

www.vvvholten.nl
www.rijssen-holten.nl
www.museumholterberg.nl/
www.triathlonholten.nl
The Holten-Glacialis Times.nl

Tom van Asten-Rouwenhorst
Topman
06-53 78 37 06